Belangrijk!

uitroeptekenMens in het Midden richt zich op samenwerking tussen alternatieve en reguliere gezondheidszorg, om het goede uit beide werelden te combineren. Healing is een veilige behandelmethode, zolang u onderstaande richtlijnen aanhoudt:

  • Klachten altijd met huisarts en/of specialist bespreken.
  • Voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig.
  • Laat zo mogelijk de huisarts en/of specialist weten ook onder behandeling te zijn van een healer.
  • De therapeut is opgeleid om samen te werken met andere zorgverleners.
  • Bij twijfel over klachten altijd contact zoeken met de behandelaars, therapeut, huisarts en/of specialist.